~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
BM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM080B@MBZa8BWWW@M@@@WB0088WMM@W@WWBW@@M@@MM@@@@@@@@@@@@@@@@W@@WW@WWWWWWWWWWWBW
B@BBBBBBBWWBWWWWWWWWWWBaZZZZ8BWZ2S2a2a8000008aar :ZZirXZSZ0WWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0000000000000008B
WMBBWWWWWWWWWWWWWWWWW@0aZZZZZ2Z00aaZXX8BB8ZS;ZMa:2ZZ,,irr28aa8BBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0BBBBBBBB00000B
WMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@B88ZZ8ZZZ0B88BWW@MM@;.X@MB0W8808XSZa: ,7X2Z00Z0BBWWWWWBBBBBBWWWWWBBBB0BBBB000B
WMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMB808ZZaaZ80BWZXi.,SMM@MM00BBWBWWWWB8XXB02;78ZaZZBWWWWWWWWWW@WBZaSSXXSSZ0BBB00B
WMWWWWWWWWWWWW@@@@@W@MWZ0BZZZZZ80a    ZMMMMBWWB00ZZ8000W@B2i;2ZZZ0BBBWWWW@WB82Xrii:::i;rS0BBBB0B
WMWWWWWWWWWWWWWWWW@@@B800B00B8Z8X ;S2rXr MMMWZa2a8WBBZZZBWB8r ,Z0Z8ZZ0BWWWB8aS7;;;;;::iii;X0WBBB0W
WMWWW@@@@@@@@@WWWWWWWS20BBB80W@W; XXX:8raX :.   ,rZM@@MMMMMMB@MM@ZXSaZ88Z222aaa2SX7ri;rr7aWWBBB0W
WMWWW@@@@@@@@@@@@M@MW0Z2222SS20@MM088a0a7S7  .i:,  ;MMMMMZ;, iSWWZX7XXXX2ZZZa22SX77r7XXSB@WBBB0W
WMWW@@@@@@@@@@@@@@@@00ZZ2i;r;ir2aZa8WMM@MMMS. ;7X,  X@Z:     XBaXS2SSX77XSSSXXXXXSXXZ@WWBBBBW
WMW@@@@@@@@@@@MM@@MW2aZ2iraSrrri,;XSSZZ@MMMMM. .   .,  ;ZBr:i  2W02SaZZ8ZZZZZa2S2a2S2W@WWWWBBW
@MW@@@@@MM@@@@@@@@W8SX;.72;ii;;7Z8Z2Z00WWW@@Wr  iBMMMMW2;78X7Z ,Sa, .Z0SSaZZZaS77r7XX2aSX0M@WWWWWB@
@MW@@@@@@@@@@@@@@WBZZX.raXri;XZBMW0ZB0BB882SX; :XWMMM@MMBB0MMBXXXrrX 7Z2S222SXr;rXXX22SXZMM@WWWWWB@
@M@@@WWW@@@@@@@@W02Xi ;80ZS72BW0aa2Z8ZaZa7i,. 7SSa0W0SS2Z2808@MBaSX7aaX2XS27;;;rX2aZZaXZMMM@@@WWWW@
@MWW@@@@M@MMMMM@W277:;aZa7;7SZaS2SXSX2SX;    ,;X2Z080Z;ra;;i20MW@MMM2XSXSXXXS22aZZaXZMMM@@@@@WWW@
@M@@MMM@@M@M@@@WBar,:SaXirX2ZZaS;i;rrr:   ..  .;aaa2aZSrSZa7:ir77rrSZ7XSZZ22a2aa2S20MMM@@@@@@WWW@
@M@@@@@@@@@@@@MMMBr i2Sr72ZZZZSi.i7;,  iSa2Xrr  :7S2Z2;S0a80a:,;;r7;,7XXZZZ0BZZZaZ8@MM@@@@@@@@@WW@
@M@@@@@@@MMMMMMMM@2;S2i:r7XXX2Xiii,  rZWWBaXaZ2, :S;iX2riZZaZr,, ,;i.. 7ZZZaaZZSrBMM@@WWWWWWWWWWM
@M@@@@@MMMM@@@MMMM07r..;XXr;r7;,  ;28aSaS;XaZZ2. ,;Xi iX:,S2Z2,:;ii;;i  7XX7SaZ22MM@@@@@@@@WWWWB@
@M@@MMMM@@@@MMMMMMZ;i:;;;;;ri:,  .iSaX77rii;7;rX; . iri.iX: rS2Si,.iiiSX, ,7SSa880MMM@@@@@@@@@@@WW@
@MMMM@M@@MMMMMMMMMS,...,i;;i,,..,,iiXrirri::i7rirri  .i;,7X;irX7;irXSXS2; ,XX7X72@MM@@@@@@@@@@@@WWM
MM@@M@MMMMMMMMMMMM0, :ii:,.....:i:,i;,;r, ..;r;iXXi,  ,i.;r2Xrrr::7S282. ;2X:rWMM@@W@@@@@@@WWWWWM
MM@MMMMMMMMMMMMMMM0: ..  ....,::,,,.::...,:;i,7::i:  i.:;;2X;ii::r7r;, :Saa@MMMMM@@W@@@@@@@@WWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMai  .:::,...... ,..,.,,:,.;,.::,  :. i:iX;i, ,r7;;i :rXZMMMM@@MM@@WW@@@@@WWM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX .,...,...  .  , .. . :, .:,. ,. i :r:: .;X7i,.ir:70@MM@@@MMM@@W@@@@WWM		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

 ___                   .-~. /_"-._
 `-._~-.                 / /_ "~o\ :Y
   \ \                / : \~x. ` ')
   ] Y               / | Y< ~-.__j
   /  !            _.--~T : l l< /.-~
  /  /         ____.--~ .  ` l /~\ \<|Y
  /  /       .-~~"    /| .  ',-~\ \L|
 /  /       /   .^  \ Y~Y \.^>/l_  "--'
 /  Y      .-"( . l__ j_j l_/ /~_.-~  .
Y  l     /  \ )  ~~~." / `/"~ / \.__/l_
|   \   _.-"   ~-{__   l : l._Z~-.___.--~
|   ~---~      /  ~~"---\_ ' __[>
l .        _.^  ___   _>-y~
 \ \   .   .-~  .-~  ~>--" /
 \ ~---"      /   ./ _.-'
  "-.,_____.,_ _.--~\   _.-~
        ~~   (  _}    -Row
           `. ~(
            ) \
            /,`--'~\--'~\
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2016 ^^^
|
|