~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
;n;iv6;00@WZQz7EUW@M Y0.6bI@M$M@i:$MM@Mn#@At@7X7MS.S77c;;v1A7   .o0EW9Q#MM@.iXi          
vUcvv1i0Q@$tQEo0z$@MY,McIE0$M#MY 1@###IU##b10o71#W 6onXYi .bM7   ;2c92$0#MMM,.;.         
Y6nc;7ioZ##7W02$E$#MM,MAZB#o@@M .8WE##Y$#$EX21znQ@ Eb6n. iC1Q#;  .1;:29@B@MMM: .         
c1c:7CYYCE$7$BS#@B@$MzcWE#$XW@# :$Eb#8Y@@Bb7706X0#.Ibn. 2i  ::  YS U7@M@MMMM.  :;: .     
,. .;87c;AQcQMbQM#@#MM;WB#07UB# :B96#t1#@#BctWEX6Q.i:     .;.  :Ei6cb$@@MMMM, :i,   .   
9c.;i67;.I1c8M0BM@E#zM@7#$zvC9@..Z2I0Yb@@#Wz7E81YE.   ,@ .1c;. :n;tt:t8@#MMMM: :cc:  ..ii.  
E8122nc:,YtcQMo$M@tt1v@Az@A;vt07,EEE0tW#BQW0i26o;o:  n.   7tvii 7nccU.ic9W6@MMM;:YYc. ,:,.   
nQAEUci,viYtQM7WM@Q.9,vZ0$WYXYnAiSEo7.;ii.  ;9btnv ;,QQ91Y7c17;ii, tc:o;ii7Q8C#MM@v..  . .;YX2c
9$I927.CU:.7AMEEM#Q:i7 vtE@8cXvtS,i28b6,  iYiX0QAY A0QbbZA68Atcii; .;.CiYvi8$;;W$@E..    :;iv1C
B@b07vi9Ii.CnMES#QEc,C..,tB@c;i;tXC#:  . 10XtI88vi6000000E6ICi..  ..i.Ct,z@Q.1t0Bt,      .
o0Zb;i:t7;.SC@#cQ0WC:c. .iI$0.:,;v;   #W, cB9oc1Q#Y.c9WQWW0EZzci.  .,.vt:XB#n:7v#9.   .,,   
cAAb;1:ccv,Sn0@S20$zi:, ,io$;,,..i YiY;;YXZBWtC;b@Qv.:UQ0Q00ZIX;.   . :i;c8UA.; Cz    .   
ctnWcE2iczccA0MBAI81;i: .,:b2.i ,.7YQ08Z80W$#8zSc90$Q1,:9WQb82tvi,   ,:.iCvC2Ui. 6     .  
7$0#tI#:7b9;v1$M8XIt:;:. .:.XU.vv,,ii2@$#$0QQE6t7z2ZW#BIiiZEZ2Cci,.  .:c;:ScY99n;v.2,    .  
WMEX0t0:iUEE:coMAvIC,, tv.i.:o,;22;.,,##WWW8A8ZztXt8W@@E  zzSXvi, .i. ,z:.CcctSt;;...       
@M2t@Qbi.vC07;;@Ei1X,i.vti,:.7..1EE:..n#$#WZbEQEC1ti,cU .cCccYvi:..v  S7..;icY;cc,:.       
$M$MMQ#C:.;tctt7c:Yc,i#9Yt...; YCno. i$$#B08AIb9Y. ,, n9tYi. :SX..i. .S,,,.:vt7;vY;i       
W@Ec@MMSti.C::1;iiv;nQM#AIv.,i .ii;Y7. 11A000ZIEWE9E0bU@@o.  YAX, .. z.::,.:Y1E::Yt.... .     
0WbB@Q7YIb.:2,.;:,i1@M@M0z7i,. .i:iiv; ;YX126b8E000E9E7,.  , c;i,. :7t ,...ii,;X.  .       
@MMMQ9iZcQ8i7Z:...;Q##@#MIY7Y :c;ii;i.:ccvcCIIU9b1,   :9b. i;:.. .tAi ,...:. .:  .,...     
MMMMMMM7;7@0v6Ui..i08W$@WIi;YYi,:7cvvv,.;;;iiYXv.  .;n#@Zv..cci,. 2tt i, ... .  i .      
b;;z2QW2c,bM@At....I2oWb7;XY7QMW .777Y;:cvYYvvvi:..;;;i, .c2oc:,. XCiv i: ..     .. ...,,,...
i  WMEc.:MMn.:cvt;SY,;1#@#WUAB@i.:7X7ct7YXC7CZ$B0AStYcX6Eb21Yi, #vt. iY,...     ....:;;;iii.:
  . #Ivi. ,b1v7@bSAv.:tW0#@@092E$97;;v71C7Y77c7zUIIA9ZEQQbU17ci: otti. St.:,. .  . .,,:;cvcYtXYv;
 7;i0t....,@M@02E6S2.:YcozUB$WQ0009zci;;vcccccYX1n1o29bb8UAoCci 7t77. It:i:.c8  ...:,iv;v7tZE9S1		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .

Witam "wariatów" na stronie o baaardzo szeroko pojętym Ascii Art. Wariatów, bo tylko oni w dobie GForców, mogą się jeszcze jarać obrazkami ze znaczków :-P

Pomniżej krótka prezentacja co jest dostępne na stronie. Zapraszam do zostawiania śladu po sobie w Księdze Gości.

||| Generator Kolorowy
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Cz-b
-------------------------
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I#I
||| Generator Klasyczny
-------------------------
xxxxx;,::xx;;;;;;;;xxxxrrctIx,:::,,,::,;
;rx;,:,;x;:::::,;xot1tk$rx7khL2o,:,,,,:;
;;...,;x;.::.:xt1rx;;;;xxx;;xr7ttx..,,:,
;,:::x;7:;;,xtx,::.   :xx:,,,;;, ..:,
,,. ;;3rxx;,xx;;xxrr1xxrx,.;x:,::. :rSC;
,: :.xV:,,,,;xrx  ;hI;;rr;ox.:,xoI1x,,
::,, Io ,,oo ;Xx  .;  .,t:x17x,:.::
::r .7rx;xkWxxWWOWV  ox  oo;::::::::
 x3,.: ;3Ix;x78aRW IWo  ;x;x,.:::,,,,::
 Woo7o  ,;x;xx;;NV,BWW;,rr;:.:,,,,,,,::
xKx;1I . .,xr;,,;;;;;;xx;;;,,::,,;,,,::
r7r;;t: ....:;;;,: .,;;;;;;,,:::,,,:::
roxx;7$  .. .:,xr1k7x;,:::::,,,::::::::
xrxxxxk,  .    ,7IV2kI$rx;,:.......:
x77:;xro  ..     :;okYVXLkox:. .,
xxx 7x1r  ..      :;xxctYX03x: ,
xrr:.,xxc;  .....  .. ..::,;xxc3Sor


||| Generator Napisów
-------------------------
Możesz wygenerować własne napisy różnymi krojami pisma
 __  ___  __ __ __
 ( ) / __) / _)( )( )
 /__\ \__ \( (_ )( )( 
(_)(_)(___/ \__)(__)(__)
   
||| Generator Klasyczny |||
-------------------------
||| Przyjaciele |||
-------------------------
Kociaki śmieszne
Lotto lotek
Jednostki SI
Państwa świata

- - - = == === => Losowy Art <= === == = - - -
----------------------------------------

        /||\
        ||||
        ||||           _____.-..-.
        |||| /|\        .-~@@/ / q p \
      /|\ |||| |||       .'@ _@/..\-.__.-/
      ||| |||| |||      /@.-~/|~~~`\|__|/
      ||| |||| |||      |'--<||   '~~'
      ||| |||| d||      |>--<\@\
      ||| |||||||/      \>---<\@`\.
      ||b._||||~~'       `\>---<`\@`\.
      \||||||||          `\>----<`\@`\.
      `~~~||||        _   `\>-----<`\@`\.
        ||||       (_)   `\>-----<`\.@`\.
        ||||       (_)    `\>------<`\.@`\.
~~~~~~~~~~~~~~~~||||~~~~~~~~~~~~~~(__)~~~~~~~~~`\>-------<`\.@`\~~~~~~~~~~~~~
 \/..__..-- . |||| \/ . ..____( _)@@@--..____\..--\@@@/~`\@@>-._  \/ .
\/     \/ \/  \/   / - -\@@@@--@/- - \@@@/ - - \@/- -@@@@/- \.  --._
  .  \/  _..\/-...--.. |- - -\@@/ - -\@@@@/~~~~\@@@@/- - \@@/- - |  .\/
    . \/       | - - -@@ - - -\@@/- - - \@@/- - - @@- - -|   .
. \/       .  \/   ~-.__ - - - - -@@- - - - @@- - - - -__.-~ . \/
  __...--..__..__    . \/  ~~~--..____- - - - -____..--~~~  \/_..--..
\/ .  .  \/   \/  __..--... \/   ~~~~~~~~~   \/ . \/ .
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|