~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --=== ASCII ART ===-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# # # # # * * * - - - . . .
 Generatory
  Kolorowy
  Czarno biały
  Klasyczny

 NAPISY
  Generator Napisów
  Czcionki
#--------------------------------------------------#
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
, CIIr:,x  . ,ORO00OBWW x2OWWQ0XLLXXXH0HHHHHONBBBBBQKKKOO0000000H0OOOO0000000000000HHHHOL:HWLxxoOR
VO  ;WOt;1   I;NOH0OQWWRWWRNOOOOO0000000000OOOOOO00HHHHHHHHHHHH0RWWWROO00000000000HHHHR7 W2 :; L
:r:  rRIR0o, :R;oNOH0OKBWWQKO000000000HHHHHHHHNWWWKO0HH00HHHHHHH0O . xWWRRRWWWWWRB0HHHHW: W: WWW 3
oOQx 2.;Wx,:W2;xRWOHHH0OOOO00000000HHHHHHHHHHHBX;:rWR0ORO00HHHHHH0K3. ;S;;;;;;;xxxx7K0HHOW ;W cWWO H
,xVX.kh 1 :;;;.xWK0HHHH00000OKBO000000000HHHHQt   RRL;8K0HHHHHHONWo WW 2S32YIIk$xrK0HHNW hW LWW7 R
::c:77:  Or$kRQ0HHHXKWWWNOKKSXRRWWWWBO0HHHHW WW3 7W7 RK0HHHH00ONWx WO.WWWo. ,OWWOHHHW2 WL WRW: W
rLWk:r VtoQRRWQO0HHXNo.: Kx  kVrx;::xQO0HH0W WWW xWt WK0HHHOKOOKW, W2.WW.   $WK0HHW; W; WBW ;W
o;xkWRWWWWWWWRKO0HHHHQa. ,WW WR ;7oV02RK0HHKW. WWW xWk WK0HHHH0NOKW: W1:W2    WB0HOW :W ,WWW IW
0WRWWWWWRBQKOO00HHHH0OWW ,Wx WWW OWWL WB0HHBx hWW xWk WK0HHR: RWRW Wr:WX    WR0HNW aW RWx RR
.SWQNKKOO000KO00HHHH0KRW X 7WWW:;WV  WR0H0Rr  V xWk WK0HHW; ;RRo xWx;WW    .WN0HNW3WWR..: YWR
xOR0HHHXXHXOORNO0HHH0OQWx  8WWr Wx  WR0HORWx Wo tWY WK0HORW;  rWW,xWWh   xWKH0BW7:xWWXBWW0R
BWHHHHHHHHRx ;WK0HHHH0KWL ,W: VW0 WK  WR00OBWR x  :2 WK0HOQWWWWWWWWW:7WWWx   CWOH0W:  ;  xWXR
0WXHHHHHHHW: 2WO0HHH0OWW kWW, OW XWx WR000KRWWVoQWH2V WK000RY,,WWr,VW.tWRWW,  BWOH0W     WHR
0WXHHHHHH0W.xx WBO0HHHORW KWt , rWW, NR0HHOWhIWWWIVWX WK0HKL  ;  W:CWQRWW,  WR0HOWx    hWXR
0W000HHHHOW ;W ;WK0HHHOR: .WxxtVx.WWWrXNHHHR;  3  .O:WO0HBh    B.hRONWWW; .WN0HKWW   LWKLR
KWL0O0HHHKW ;W1 QWO0HHORWWWWWWWWWK WWWWN00HHW     0,WOH0BW:   ,W OROONWWW,;WOH0KRWN  ,WWQ0LR
Ix:0N0HHHKW ;WW WQO0HOBWNroWL 3W 8WNOO0HHOW2    IB;WOHOBWW   :WW BB00ONWWWBQ0H0OQWW2 SWWQOXLR
xx:VROHH0NW ,: IWK00OBS  .  W:xWO0HHHHKWWx   ;WhxWOH0NWWW  xWWH WN0HHORBNBO0HH0OBWWWWWK0HXLR
ox.hWO0H0KW BOW kBOHHRt    0c.WK0HHH0OBWWx  xWWkxWOH0OBWWW;SWWWS WN0HOO$33OO0HHH0KBWRNO0HHXLR
,cHxRK0H0R1 hW0:.;RK00BW:    Wh WN0HHH0OKRWWo rWWRk7R0HH0OBWWWWRKWt WK0KKrkr,RO0HHH0OOO00HHHHXLR
rX IW0H0W1Y2XWWSoKWN0OBWW,   XWW XROHHHH0ONRWWWWWKBS1B0HHH0OQRBKOOWr WKOk1r; 1W0HHHHHHHHHHHHHHXLR
7: ;NROHOBW7 ,$  7WOONRWW$  rWWW xWOHHHHH0OKRWWQOON23Q0HHHH0O00HHOWx.WNVxN1;xOB0HHHHHHHHHHHHHHXLR
: WWLQO0ORB     WO0ONRWWW,xWRQW:.WO0HHHHH0OOOO0H0KV2N0HHHHHHHHHHOW,:WRc83xXHRO0HHHHHHHHHHHHHHX8R
;:WI.OQ0HKW    xWOH0ONRWWWWROKW1 WN00HHHHHHHHHHH0OLLO0HHHHHHHHHHOW:;WK71xIW2QO0HHHHHHHHHHHHHHXBK
 x1x:tRO0NWW    WWOHH0OKBRBNO0ORB KWB00HHHHHHHHHH0OXX0HHHHHHHHHHHOW xWOrV1o7cROHHHHHHHHHHHHHHHR;.		
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#--------------------------------------------------#
Różności 
FAQ Ascii Art  
Emotikony  
Linki  
Kontakt  
# # # # * * - - . .
| Księga Gości |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
# # # # # # # * * * * * - - - . . .
!!!!!i+@kkKEkEKKEEEk@@@kkk@k@kkEEkQjr///?/////////
!!!!?r$kkKKKEKKE@QQOG$jj+xiiir++$OQQQ+i//?////////
!!!!?r$kKKKEEkG$+xri?!;;::::::;!!?/x$OGx////iiiiii
??!??i+Okk@O$xi/?!;;;;::::...:::::;!/xGO+i//iiiiir
?????/xjjj+xi/??!!!!;;;;;:::...::::;!!ijGG+iiiiiir
????//iiiii/?????!?!?!!!;;;::::::::;;!!?xGQjrrrrrr
??????/////??????/?/????!!!!;;::::;;;;!?/r$Q$xxrrx
?!!????????/?////i/ii//i//i/!!!;;;;;!!??/irjGj+xxx
!!!!????!??/////irxxxxrx+xrrr//???!!!!?//iirj$$j++
!!!!!????!?//iirxjj$jj$j$$$$$j+rxri?///iiirxxj$$j+
!;;!!!?!???/ir+j$GOOQGOOOQ@QQQO$$xxxriirrrxxx++jj+
;;;!!!!!!?/ix+j$OOQQQOOOQQ@kk@@@QQGjjx++xx+++j++++
;;;!!!???/ir+GOOOO$$jj+$GOQ@EEEEkkkOGG$jjj$$$$jj+j
;;;!!!?//ix+$QQQQ@Q@QGGG$@$QEEKKKKEkk@OOOOOGOG$jjj
;;!!??//ixj$QkEEk@@@OGO@Ek@@kEEKKKWKKEE@@@@QQOG$$$
;;;!?//rxjGQkk@Q$+$x?!!xj$OEWWKKWWWWWKKKEEkk@QOOG$
;;;?//rxj$OkEkQO$+Q$i/x@$$j@QK#WWWWWWWWKKKKEE@@@QG
;;!?/ir+$O@@EEQ@@@KWEKW#KKEkQkEW##WWWWWWKKKKKEEkQG
;;!?/ix+GkkEkKKK####WWWWW##WWKKWW######WWWWWKKEkQG
;;!?/i+$@EKEKW##WWWKKKEKWWWW###########WWWWWWKk@O$
;;!?/rjQKEKW###WEEkEEEEEKKWWWWW#########WWWKKE@O$j
;;;?i+QEKKW##WE@@KKKW@jG@WWWWWW##########WWKK@G$++
;;;?iGkKKW##Kk$xQEkKKQxrQWW#WWWWWW#########KQGjxxx
;;;?rOkKK##KQ+rrQ@kKKE@@kEKWk@KWWWW#######KQ$+xrrx
!!;?+GEK#WkGriirQOQ@EWWKk@kKQ$QkWWW#####W@Gj+xrrrr
!??rxOWK@G+iir/iGG$@@EE@OOOkGj$GkKKWWWK@G$+xrriiir
?//rjO$jiii/ii//$O$OQQ@QGGO@rijO@EKKK@OG$++rri/iii
///i/?/r//rxxxri+QOGGOOG$GQjir$@EEkQ$OG$jxri/////i
?/??!!//rx++$O$j++j$$$jx+++j$GQQQOO$+xxjxi/??????/
??!!!????/iixj+jjGOGj+xjGOOO$Gj$j$$jx/?????!!????/
!!!!!!!!///irxxrrjj$x$j$jj$jrrrj+xxxri/????!?????/
?!!!!;!!!?!?///r+++rixxri/r+iiirrri//?!???!!!!?!?/
?!!!!;;;;;;;;!?/irii/r///?ii//ii/???!!!!!!!!!!!!!?
?!!!!;;;;;;;;;;;!!!!!??!!;!!!!???!!!?!!!!!!!!!!!!?
!!!!!;;;;;;;;;!!;;;!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!??????!??
!!!!;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;;;!;;;;;!!;!!!!!????//????
!!!!!;;;;;;!!!!;;;;!!!;;;;;;;;;;!!!!!????//////???

Tutaj możesz skonwertować własny obrazek do postaci ASCI-art, czyli będzie on wyświetlony za pomocą tekstu. Ładowany obrazek nie może być większy niż 600 × 600 pikseli, ani cięższy niż 200 KB.
Wciśnij poniżej przycisk "Przeglądaj...", wskaż obrazek, a następnie "konwertuj".
UWAGA! Strona ze skonwertowanym obrazkiem może być trochę "ciężka".
rozmiar docelowy
plik
# # # # # * * * - - . .
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
|
|
© 2006 - 2018 ^^^
|
|